U wilt uw keuze voor uw vrijkomend kapitaal doorgeven.

Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren.

 

Direct zakendoen met Nationaal Spaarfonds: Bij Nationaal Spaarfonds doet u direct zaken. u krijgt van ons uitgebreide informatie over onze financiële producten. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product past bij u en bij uw financiële situatie. Wij geven u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet execution only-dienstverlening.

U kunt verder gaan door uw gegevens in te vullen.

Wat wilt u met het vrijkomende lijfrentekapitaal doen? * i
× Wat wilt u met het vrijkomende lijfrentekapitaal doen? *
Wilt u de waarde overdragen naar een andere maatschappij? Met uw vrjkomende lijfrentekapitaal kunt u een product kopen bij een andere maatschappij, waarbij u direct een periodieke uitkering ontvangt of het lijfrentekapitaal nog laat aangroeien. Wilt u het vrijkomende lijfrentekapitaal direct op uw bankrekening ontvangen? Dan heeft dat fiscale gevolgen. Kijkt u in uw vooraankondiging welke gevolgen dit zijn.

 * Verplichte velden

Voor uw verzoek hebben wij een aantal documenten nodig. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls, xlsx
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls, xlsx
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls

 

Is het verschil tussen de uitkering bij in leven zijn op de einddatum en de uitkering bij overlijden hoger dan € 10.000,-? Dan hebben wij een bewijs van in leven zijn nodig. In uw expiratiebrief staat of wij dit bewijs van u nodig hebben. Wij vragen u om ons een bewijs te sturen dat u nog in leven bent. Met een bewijs van in leven zijn krijgen wij de zekerheid dat u nog recht hebt op de uitkering. Het document waarmee u bewijst in leven te zijn heet officieel een ‘attestatie de vita’. U kunt dit document aanvragen bij uw gemeente. Hier zijn meestal wel kosten aan verbonden. Bij een spaarkasinschrijving is een bewijs van in leven zijn verplicht.

 

Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls, xlsx
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls

Hebt u een lijfrenteverzekering? Dan mocht u, onder voorwaarden, uw betaalde premies in mindering brengen op uw inkomen. Misschien hebt u niet alle betaalde premies opgegeven voor de inkomstenbelasting. Dan kunt u mogelijk de saldomethode toepassen. Wilt u de saldomethode toepassen? Vraag dan een verklaring op van de Belastingdienst bij het belastingkantoor van uw regio. In deze verklaring moet de Belastingdienst aangeven welke premies in de afgelopen jaren niet in mindering zijn gebracht op uw inkomen.

Heeft u de lijfrentepremies allemaal afgetrokken? *
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls
Bent u woonachtig in het buitenland of hebt u in het buitenland gewoond?

Meestal kennen belastingverdragen de heffing toe aan het land waarin u woonachtig bent. In dat geval hangt het van de fiscale regelgeving van het betreffende land af of u als begunstigde inkomstenbelasting moet afdragen over uw lijfrenteverzekering. Deze verklaring waaruit blijkt dat wij als verzekeraar de inhouding van loonheffing en of ZvW premies achterwege mogen laten, ontvangen wij graag van u.

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls

* Verplichte velden

Aanhef *

* Verplichte velden

LET OP: neem eerst goed de expiratiebrief en de brochure Vrijkomende Lijfrente door voordat u uw keuze doorgeeft.

* Verplichte velden