Iemand uit uw omgeving is overleden. Daarom wilt u een overlijden bij ons melden. Wij wensen u veel sterkte toe met uw verlies.

Vul de gegevens in

Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren.

Hoe wilt u dat wij het kapitaal uitkeren *
  • × Ik wil de waarde overdragen naar pandhouder
    Schuldeiser (meestal een financiële instelling) die een zaak in pand heeft als zekerheid voor een verstrekte geldlening.

Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

 

Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandenformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls

Verklaring van erfrecht
Is de uitkering bij overlijden lager dan € 10.000,- en zijn de begunstigden de kinderen/erfgenamen? Dan hebben wij een brief nodig met daarin de namen van de kinderen/erfgenamen en de gegevens van een eventuele ervenrekening. Dit is een rekening waarop de erven het geld willen ontvangen. Een kopie van een bankafschrift is voldoende. Is de uitkering bij overlijden hoger dan €10.000,- en zijn de begunstigde de kinderen/erfgenamen? Dan hebben wij een verklaring van erfrecht nodig.

Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandstype is niet toegestaan.
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandstype is niet toegestaan.
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls
Is uw verzekering verpand? * i
× Is uw verzekering verpand? *
Is uw levensverzekering gekoppeld aan een hypotheeklening? Wij hebben dan ook een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om uw verzoek uit te kunnen voeren.
Aan wie is uw levensverzekering verpand? *
Bestandsgrootte maximaal 8MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 8MB groot is. Dit bestandstype is niet toegestaan.

Wij vragen een akkoord voor de wijziging bij NSF. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Graag ontvangen wij uw contactgegevens zodat wij bij vragen contact met u op kunnen nemen. Zo kunnen wij garanderen dat het gemelde overlijden snel in onze administratie verwerkt wordt.

Aanhef *